Art.Nr.:

SDE regeling 2010 EZ Senternovem - informeer bij Advitek

SDE regeling 2010 EZ Senternovem - informeer bij Advitek

Product uit assortiment

01-07-2009 | Concept advies basisbedragen SDE regeling voor 2010 gepubliceerd

 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft advies gevraagd aan ECN/KEMA over de basisbedragen voorde SDE-regeling 2010. Om een goed betrouwbaar advies uit te brengen toetst ECN/KEMA haar conceptadvies aan informatie uit de markt. Het rapport 'conceptadvies basisbedragen 2010' is bedoeld als startpunt om de gesprekken met belanghebbenden aan te gaan.

 

De basisbedragen die in dit rapport genoemd staan, hebben betrekking op een representatieve installatie. In de praktijk zullen er situaties zijn waar de kosten hoger of lager uitvallen door lokale omstandigheden. De basisbedragen geven belanghebbenden wel een eerste indicatie van mogelijke verschillen tussen de kosteninschattingen van ECN/KEMA en de kosten van een eigen project van een belanghebbende. Na de marktconsultatie waarvoor dit conceptadvies geschreven is, zal het eindadvies in een afzonderlijk en definitief rapport opgesteld worden.

ECN en Kema vragen in bijgevoegde brief vr maandag 3 augustus 2009 te reageren op het concept advies.

 

Link naar het conceptadvies van ECN/KEMA

 

 

Wilt u aanvragen in 2010 maar vindt u de procedure te complex, Advitek Energy Systems behandelt al vanaf 150 excl. BTW uw aanvraag. Neem kontakt op met de adviseurs van Advitek en vraag naar de voorwaarden.