Art.Nr.:

SDE regeling 2009 Stimulering Duurzame Energieproductie EZ Senternovem

SDE regeling 2009 Stimulering Duurzame Energieproductie EZ Senternovem

 

De SDE 2009

 

Op 6 april is de nieuwe ronde SDE 2009 van start gegaan. Het ministerie van Economische Zaken heeft de regeling voor de open te stellen categorieŽn en bijbehorende tarieven in de Staatscourant gepubliceerd. Lees hierover meer in de Aanwijzingsregeling categorieŽn SDE 2009 [Pdf, 1450 Kb], Wijziging Algemene Uitvoeringsregeling SDE 2009 [670,36] en het Wijzigingsbesluit SDE 2009 [Pdf, Kb 66,54].

 

Voor 2009 kunnen aanvragen ingediend worden voor de volgende categorieŽn:

 

ZonPV (zonnepanelen)

Wind op land

Wind op Zee (opent rond november 2009)

Biomassa

Waterkracht                  

De SDE 2009 sluit op 30 oktober 2009. Aanvragen voor alle categorieŽn kunnen nog tot die datum worden ingediend. Voor de categorieŽn Zon-PV klein ťn groot, en Biomassa elektriciteit en gas geldt dat deze categorieŽn inmiddels ruim overtekend zijn. Nieuwe aanvragen hiervoor zullen daarom ook worden afgewezen wegens budgetuitputting.

                                                   

De SDE geeft investeerders in duurzame energie een langjarige zekerheid. Hiervoor is een systeem opgezet dat het verschil vergoedt tussen de kostprijs van de 'reguliere energie' en de duurzame energie; levert duurzame energie uit uw project te weinig op, dan vult de SDE de opbrengsten aan. Dit gebeurt voor een periode van vijftien jaar (Waterkracht, Afvalverbranding, Zon-PV en Wind op land) of twaalf jaar (Overige Biomassa-categorieŽn en Groen gas).

 

De subsidie die u krijgt toegewezen is een maximumbedrag, de uiteindelijke hoogte is afhankelijk van meerdere factoren als bijvoorbeeld de hoogte van de energieprijs.

 

07-04-2009 | Subsidie op grote zonnepanelen ruim overtekend

Gisteren opende SenterNovem de SDE-subsidiepot voor zonnestroom. Uit een eerste inventarisatie van de subsidieaanvragen blijkt dat de subsidie op zonnepanelen net als vorig jaar zeer populair is. Dit jaar kon voor het eerst subsidie aangevraagd worden voor grote zonnepanelen met een piekvermogen van 15 tot 100 kilowatt. De subsidiepot van 26 miljoen euro voor deze grote zonnepanelen is ruim overtekend.

Ook voor de categorie zonnepanelen van 0,601 tot 15 kilowatt -waar veel particulieren aanspraak op maken Ė is veel belangstelling. Maria van der Hoeven minister van Economische Zaken stelde dit jaar 88 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen.

Grote Zon-PV installaties
Meer dan duizend bedrijven vroegen subsidie voor de grote zonnepanelen van 15 tot 100 kilowatt. De 5 megawatt aan zonnepanelen waar subsidie voor beschikbaar is, is op de eerste dag al meerdere keren overtekend. Omdat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt geloot onder de aanvragen die op 6 april tot 17.00 uur zijn binnengekomen.

Kleine Zon-PV installaties
Rond drieduizend aanvragers deden een beroep op de subsidiepot van 62 miljoen euro voor kleinere zonnepanelen met een vermogen tussen de 0,601 en 15 kilowatt. Catelijne van de Moosdijk van SenterNovem benadrukt dat het om een schatting gaat. ďDe digitale aanvragen hebben we goed in beeld, maar de schriftelijke aanvragen moeten we nog tellen en invoerenĒ. Als alle aanvragen zijn beoordeeld en verwerkt, wordt duidelijk hoeveel subsidie er voor de kleinere panelen is aangevraagd.

 

 

 

 

Vierkante meter

Euro

Kilowatt

Kilowattuur

Paneeloppervlakte

Aanschaf

vermogen

per jaar

5

3000

0,601

551

40

25000

5

4250

120

75000

15

12750

400

225000

50

42500

800

450000

100

85000

 Een gemiddeld gezin kan al hun stroom (3400 KW/h) zelf opwekken als ze 35 vierkante meter zonnepanelen plaatsten. Dat kost Ä 20.000.

2446 toezeggingen subsidie zonnepanelen

28 juli 2009 | nieuwsbericht | Duurzame energie

De afgelopen twee weken hebben 2446 burgers een subsidietoezegging van SenterNovem ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen. Zij kunnen nu overgaan tot realisatie. SenterNovem voert namens minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) uit.

De subsidie voor zonnepanelen is onderdeel van deze regeling. Met deze toezeggingen is het beschikbare subsidieplafond van 62 miljoen euro nagenoeg bereikt voor kleine installaties van tussen de 0,6 en 15 kWp (kiloWatt piekvermogen). Enkele subsidietoezeggingen volgen nog in de komende dagen.

Loting
Op de eerst dag van openstelling van de SDE waren voor deze subsidiecategorie zoveel aanvragen ingediend, dat loting nodig was om te beslissen wie voor subsidie in aanmerking komen.  De subsidie voor zonnepanelen is in 2008 voor het eerst in werking getreden.

Voor grote zon pv installaties (van 15 tot 100 kWp) heeft SenterNovem aan indieners van de meeste projecten die binnen de budgetgrens van 26 miljoen euro (ongeveer 70 indieners ) vallen, om meer informatie gevraagd die nodig is voor de beoordeling van de subsidieaanvraag. De verwachting is dat vůůr 1 september de subsidietoewijzing kan zijn afgerond.

Biomassa Elektriciteit
Voor subsidie uit de categorie Biomassa Elektriciteit (verbranding en vergisting) hebben 25 projecten een toezegging ontvangen, waarmee het subsidieplafond van 550 miljoen euro nog niet helemaal blijkt bereikt.  Er zullen daarom nog enkele positieve subsidiebeschikkingen door SenterNovem worden afgegeven. Voor subsidie uit de categorie Biomassa Gas (vergisting) hebben 9 projecten een toezegging ontvangen, waarmee het subsidieplafond van 180 miljoen vrijwel is bereikt.   

  • Naam:
  •  
  • E-mail:
  •  
  •  
  • Art.Nr.:
  •  

  •